> zaveslajmo zajedno

> sponzorstvo 

Kontakt

Hrvatski veslački savez |
Croatian rowing federation

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

Telefon/telefax: +385 1 30 12 350 

E-mail: hvs@inet.hr

ZLATNI SPONZOR


 zlatni sponzor

·       Korištenje veslača u promotivnim akcijama sponzora, šest puta tijekom trajanja ugovora, u dogovoru sa savezom

·       Korištenje veslača u dva promotivna snimanja / fotografiranja za promotivne materijale sponzora

·       Logo sponzora na nogavici hlačica veslača na svim natjecanjima kojima nastupa reprezentacija, prema pravilima međunarodne veslačke organizacije FISA

·       Logo sponzora na rukavu majica veslača na svim natjecanjima kojima nastupa reprezentacija, prema pravilima međunarodne veslačke organizacije FISA

·       Logo sponzora na čamcima na svim natjecanjima kojima nastupa reprezentacija, prema pravilima međunarodne veslačke organizacije FISA

·       Logo sponzora na svim službenim materijalima HVS-a (memorandum, e-mail potpisi, kalendari...)

·       Pravo na korištenje imena, znaka i logotipa HVS-a u kombinaciji s imenom znakom i logotipom tvrtke zlatnog sponzora u promotivne svrhe

·       Logo sponzora na službenoj web stranici HVS-a www.veslanje.hr i www.veslanje-sponzor.hr