> zaveslajmo zajedno

> sponzorstvo 

Kontakt

Hrvatski veslački savez |
Croatian rowing federation

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

Telefon/telefax: +385 1 30 12 350 

E-mail: hvs@inet.hr

SPONZOR PRIJEVOZAsponzor  prijevoza

·       Korištenje veslača u 1 promotivnoj akciji i fotografiranju sponzora tijekom trajanja ugovora, u dogovoru sa savezom

·       Logo sponzora na opremi za slobodno vrijeme

·       Pravo na korištenje termina službeni sponzor prijevoza HVS-a u promotivne svrhe

·       Logo sponzora na službenoj web stranici HVS-a www.veslanje.hr i www.veslanje-sponzor.hr